pricon_gen02เจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ

และนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติnew-3

904969

อ่านเพิ่มเติม...
 

icon_gen02พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัย และ บริการวิชาการระหว่าง ภาคีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ ภาคีในพื้นที่ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

IMG_0417
อ่านเพิ่มเติม...
 

new-5ด่วน!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 “มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม.....พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0”

web_con7
 
icon_gen02พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับท้องถิ่นnew-3

img_7686

อ่านเพิ่มเติม...
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 3 จาก 18

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.