pricon_gen02รางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2563new-3

91453708_3593132960758417_6088434678329507840_o

อ่านเพิ่มเติม...
 

icon_gen02คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณบดี หรือผู้แทนคณบดีจากคณะต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน 20 แห่ง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

page
อ่านเพิ่มเติม...
 

icon_gen02มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วในประเทศ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)new-3

IMG_00151

อ่านเพิ่มเติม...
 

icon_gen02รายงานความก้าวหน้างานวิจัย สำหรับงานวิจัยเชิงพื้นที่ คณะวิทยาการจัดการ

1.8
อ่านเพิ่มเติม...
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 2 จาก 18

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.