prnew-5การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๖ “ศาสตร์แห่งวิทยาการจัดการเพื่อรับใช้สังคม.....๓ ทศวรรษแห่งการตามรอยแม่ของแผ่นดิน”
con6

 
icon_gen02กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์” ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

page

อ่านเพิ่มเติม...
 
icon_gen02กิจกรรม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยศาสตร์วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

page

อ่านเพิ่มเติม...
 

icon_gen02นักวิจัยดีเด่น คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี พ.ศ.2558

page
อ่านเพิ่มเติม...
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 7 จาก 18

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.