pricon_gen02นักวิจัยดีเด่น คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี พ.ศ.2559

page
อ่านเพิ่มเติม...
 
icon_gen02ลงพื้นที่พัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับท้องถิ่นnew-3

img_7245

อ่านเพิ่มเติม...
 
icon_gen02คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ

page

อ่านเพิ่มเติม...
 

icon_gen02การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 “ศาสตร์แห่งวิทยาการจัดการเพื่อรับใช้สังคม.....6 ทศวรรษแห่งการตามรอยแม่ของแผ่นดิน”

page
อ่านเพิ่มเติม...
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 4 จาก 18

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.