bk


icon_gen02ประชุมติดตามความก้าวหน้างานวิจัยรอบ 9 เดือนnew-3

IMG_00771

อ่านเพิ่มเติม...
 

icon_gen02รายงานความก้าวหน้างานวิจัย สำหรับงานวิจัยเชิงพื้นที่ คณะวิทยาการจัดการ

1.8
อ่านเพิ่มเติม...
 

icon_gen02มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วในประเทศ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)new-3

IMG_00151

อ่านเพิ่มเติม...
 

icon_gen02พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัย และ บริการวิชาการระหว่าง ภาคีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ ภาคีในพื้นที่ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

IMG_0417
อ่านเพิ่มเติม...
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ1234567ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 7

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.